Forside

Seneste nyheder fra Brand & Redning MidtVest.

13. august 2018:

 

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med mandag den 13. august kl. 17.00.

 

Vi opfordrer fortsat til yderste forsigtighed og omtanke med brugen af åben ild.

 

10. august 2018:

 

AFBRÆNDINGSFORBUDDET ER STADIGT GÆLDENDE.

 

På trods af regn og faldende temperaturer gælder afbrændings-forbuddet stadigt i Brand & Redning MidtVest´s område. Vi følger nøje situationen. Følg med på hjemmesiden og vores facebookprofil. Se hvad forbuddet indeholder i nyheden fra 2. juli.

2. juli 2018

 

Brand & Redning genindfører forbud mod afbrænding

 

FORBUD Mens solen fortsat skinner og vi nyder sommervarmen, stiger risikoen for brande i naturen yderligere.

 

Der er nu historisk tørt, og brandfaren nærmer sig det ekstreme.

Der udstedes derfor afbrændingsforbud gældende for Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Kommuner med virkning fra mandag 2. juli 2018 kl. 17.00

 

Forbuddet omfatter:

- afbrænding af haveaffald

- afbrænding af halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

- afbrænding af affald fra skovbrug

- afbrænding af siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv

- Alle slags bål, herunder brug af bålfade

- Brug af kulgrill alle steder

- Brug af åben ild herunder gasgrill på offentlige naturområder med vegetation

- Enhver brug af ukrudtsbrænder

 

Undtagelser

 

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

 

- Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en

del af ovenstående.

- Brug af apparater og lign., der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt

brændstof som fx gasgrill, trangia, petroleumslamper og lign. på fast ikke brændbart underlag

på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter og som ikke

er omfattet af ovenstående. Ved fast ikke brændbart underlag forstås fx fliser, asfalt, grus og

beton.

- Brug af kulgrill kan kun ske erhvervsmæssigt på ikke brændbart underlag i en afstand på mindst

5 meter fra bygninger og brandbare overflader, dog 10 meter til stråtækte bygninger. Der skal

altid i umiddelbart nærhed forefindes som minimum 9 liter trykvandslukker og instrueret

personale i brugen heri.

27. juni 2018:

 

Vi mangler deltidsbrandfolk på Station Lem.

Læs mere i folderen hér:

19. juni 2018:

 

Afbrændingsforbuddet er ophævet i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommuner.

Læs pressemeddelsen.

Forholdsregler ved Skt. Hans bål.

14. juni 2018:

 

Opdatering: Afbrændingsforbuddet er stadigt gældende i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast- Brande Kommuner. Hvis man har fået en tilladelse fra eksempelvis en kommune til benyttelse af et areal til afbrænding af Skt. Hans bål, gælder afbrændingsforbuddet stadigt. Vi har fået mange henvendelser vedr. brug af gasgrill på ubrændbart underlag til arrangementer, hvilket også er omfattet af forbuddet. De Se i øvrigt nyheder af 5. juni og 11. juni.

Opdateret 17. juni 2018: Naturen er stadig knastør på trods af regn.

5. juni 2018:

 

AFBRÆNDINGSFORBUD I RINGKØBING-SKJERN,

HERNING OG IKAST-BRANDE KOMMUNER:

 

Læs mere om hvornår og hvor det gælder her:

31. maj 2018:

 

PAS PÅ - NATUREN ER MEGET TØR LIGE NU

 

Mens solen skinner, og vi nyder sommervarmen, stiger risikoen for brande i naturen. Der er ikke udstedt afbrændingsforbud i Midt- og Vestjylland, men det betyder ikke, at der ikke er brandfarligt – tværtimod. Det er meget tørt i naturen, og selvom der hist og her kommer lidt regn, er det ikke nok til at undgå brandfaren. Du skal derfor være meget forsigtig med brugen af åben ild. Beredskaberne i Danmark rykker i gennemsnit ud til godt 250 naturbrande om måneden i perioden april til september. Mange sommerbrande opstår på grund af ubetænksomhed med aske fra brændeovnen, henkastede cigaretskodder, brug af ukrudtsbrænder, grill eller når der laves mad på bål. På den baggrund opfordrer beredskaberne i Midt- og Vestjylland sammen med politiet til største opmærksomhed på brandfaren, som er særlig stor lige nu på grund af tørke.

Læs mere her

22. marts 2018:

 

Bliv deltidsbrandmand i Engesvang.

- Vi har brug for dig.

Bor eller arbejder du i Engesvang.

Hent folderen her