Varmt og tørt vejr øger risikoen for høstbrande.

Hvert år koster høstbrande og brande i høstmaskiner landmændene dyrt. Brandene kan også bringe mennesker, dyr, værdier og afgrøder i fare. Brand & Redning MidtVest har nogle enkle råd til at forebygge brande i forbindelse med høsten.

Inden høstarbejde bør man rengøre, rense og smøre mejetærskeren efter fabrikantens anvisning, og dagligt fjerne halm, støv og avner ved bevægelige dele, motor, køler og udstødning, samt kontrollere for olie og vand. Kontroller at der på hver side af mejetærskeren er en 6-12 kg. pulverslukker, at der i nærheden af førerpladsen er en 2-6 kg. pulverslukker, og at manometeret på samtlige pulverslukkere står i det grønne område.

Under høstarbejde kan du reducere risikoen for brand ved at holde skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke rammer sten. Hold jævnligt pause hvor mejetærsker og traktor køler af. I pauserne fjernes halm, støv og avner ved bevægelige dele, motor, køler og udstødning. Parker ikke varme maskiner i maskinhus samt på- eller tæt på letantændelige afgrøder.

I tilfælde af brand skal du straks alarmere brandvæsnet. Ring 1-1-2 og oplys hvor det brænder. Har du installeret 1-1-2 app´en bør du bruge den ved alarmering, så alarmcentralen kan se din position.

Under meget tørre forhold bør man medbringe fx en traktor med marksprøjte eller gyllevogn med vand, samt traktor med plov, således et brandbælte hurtigt kan etableres i tilfælde af brand.