Store hyledag 1. maj 2019

Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende elektroniske sirenevarslingssystem.

Varsling om en fare består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Lyden kommer fire gange og signalet varer i alt 45 sekunder.

Når signalet lyder, skal man gå inden døre og lytte til DR eller TV2. Ring ikke til politiet eller brandvæsnet for at spørge hvad der er galt. Ring kun 1-1-2 såfremt der er akut behov for hjælp.

Når faren er forbi, kommer en lang ensartet tone som varer 45 sekunder, og man kan igen gå udendørs.

I Danmark er der en del personer som ikke forstår betydningen af sirenevarslingen oplyser Kim B. Wemmelund, Beredskabschef, Brand & Redning MidtVest og fortsætter; informationerne som oplyses fra myndighederne via DR og TV2 er på dansk. Beredskabschefen opfordre til at, man i tilfælde af varsling hjælper fx naboer eller kollegaer som ikke forstår betydningen af sirenevarslingen og beredskabs meddelelserne.

Sirenerne afprøves uden lyd en gang i døgnet, og en gang årligt med lyd. Afprøvning med lyd er altid første onsdag i maj kl. 12.00. I 2019 er afprøvningen onsdag d. 1. maj.