Midlertidige og særlige arrangementer

Midlertidige og særlige arrangementer

Skal du:

  • opstille en midlertidig konstruktion
  • opstille et forsamlingstelt
  • indrette en midlertidig campingplads
  • indrette et område med salgsboder

Søg om tilladelse til dette ved bygningsmyndigheden i den kommune, hvor arrangementet skal foregå.

Kommunen kan også vejlede dig om, hvornår du skal have en tilladelse.

Skal du:

  • lave særlige arrangementer i forsamlingslokaler og lignende steder
  • arrangerer et større udendørs arrangement (festival, koncert, teaterforestillinger, bazar el. lign. med mange mennesker)

Kontakt Brand & Redning MidtVest for at få vejledning om arrangementet kræver en tilladelse.

Skabelon til pladsfordelingsplan mm. findes hér.