Persondata

Persondata

Brand & Redning MidtVest udfører en lang række opgaver, hvor det er nødvendigt at behandle personoplysninger om borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere samt kandidater i forbindelse med rekruttering.

 

Personoplysninger er enhver form for oplysning, der kan henføres til en bestemt person. Det kan for eksempel være almindelige personoplysninger, såsom navne, adresser, personnumre, ansøgninger, cv’er med mere. Det kunne også være følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold med mere.   

 

Når vi behandler personoplysninger om dig, så har du følgende rettigheder i forhold til vores behandling:

 

  • Du har ret til at se de personoplysninger, som Brand & Redning MidtVest behandler om dig. Ligeledes har du ret til at få oplysning om, hvor dine oplysninger stammer fra, hvordan dine oplysninger behandles, herunder formålet med behandlingen, hvem dine oplysninger deles med og hvor langtid dine oplysninger behandles/opbevares. 

 

  • Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger om dig rettet, ligesom du har ret til at få ufuldstændige oplysninger om dig gjort fuldstændige. 

 

  • Du har ret til sletning, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis formålet med behandlingen ikke længere er aktuelt. 

 

  • Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis du ikke mener, at de oplysninger, der behandles om dig er rigtige. 

 

  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du har tungtvejende grunde imod behandlingen. Brand & Redning MidtVest skal efter at have modtaget din indsigelse genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendige.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside [Gøres til link til: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder]. 

Du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, eller vores behandling af dine oplysninger.

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) Bjarke Scott Levinsen,

MNOMINI ApS

 

Adresse:

 

Kildebjerg Skovvej 58

8680 Ry

 

E-mail

 

dpo@brmv.dk 

   
Telefon (mandag til fredag kl. 9-15) +45 5352 4655

 

Er du utilfreds med måden, Brand & Redning MidtVest behandler dine personoplysninger på, så har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse om dine klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside[Gøres til link til: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/].