Nyt kursus er netop oprettet

Så er der en ny mulighed for at komme med på Drifts- og vedligeholdelseskursus i Automatiske Brandalarmanlæg (ABA)

Brugerkursus i Retningslinje 005

Brugerkurset omhandler hvordan du som driftsansvarlig for ABA anlægget kan sikre, at det fungerer når det gælder. Derudover får du vigtig viden om hvordan du kan minimere eller helt undgå fejlalarmer. Dette er til økonomisk fordel for både dig og beredskabet.

Kurset er for dig, der er:

  • Driftsansvarlig for et eller flere ABA-anlæg og AVS-anlæg

Kursusindhold

Brugerkurset i Retningslinje 005 indeholder en teoretisk gennemgang af brandalarm- og sprinkleranlæggets funktioner. Som driftsansvarlig får du kendskab til korrekt betjening og vedligehold af anlæggene.

Hvornår

Kurset afholdes Fredag d. 11/12 2020 kl. 9-12

Kontakt kursus@brmv.dk for at tilmelde dig.