Ansøgning om midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde tillades af det lokale brandvæsenet – i praksis ved en anmeldelse.

Anmeldelse skal ske senest 5 hverdagsdøgn inden overnatningen finder sted.

Reglerne for midlertidig overnatning er beskrevet i kap. 11 i de driftsmæssige forskrifter for blandt andet forsamlings- og undervisningslokaler, daginstitutioner mv. (bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008).

Se link her

 

Se en folder her med reglerne for midlertidig overnatning.

 

Sammen med anmeldelsen bekræfter du at have læst brandvæsenets information om midlertidig overnatning.