Ansøgning om midlertidig overnatning

Til ansøger om midlertidig overnatning.

 

Brand & Redning MidtVest foretager ikke længere sagsbehandling af midlertidige overnatninger, da reglerne herom er overgået til byggeloven.

 

Du skal derfor i henhold til byggelovens bestemmelser, anmelde din overnatning til kommunens byggesagsafdeling.

 

Du finder bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR18) §6h, §147 og §152a.

Vejledning til bestemmelserne kan findes i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: Kapitel 7:  Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, LINK

 

Du kan anmelde din overnatning til din kommunes byggesagsafdeling via nedenstående links eller e-mail adresse:

 

Ikast-Brande kommune: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

 

Herning Kommune: www.bygogmiljoe.dk – Anvend sagstypen: Midlertidig overnatning eller arrangement (Du skal logge ind med NemID/MitID)

 

Ringkøbing-Skjern kommune: land.by.kultur@rksk.dk