Driftsansvarlig/005 Kursus

Drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarmanlæg (ABA)

Kursusbeskrivelse:

På kurset gennemgås det ansvar og de pligter, som pålægges den driftsansvarlige person.

Målgruppe:

Anlægsejere, drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for ABA-anlæg

Indhold:

Hvorfor har vi et automatisk brandsikringsanlæg?

Kan vi undgå blinde alarmer?

Gennemgang af anlæg/detektortyper

Orienteringsplaner

Drifts- og alarminstruks

Den driftsansvarliges ansvar og pligter

Brandteori

Brandtekniske installationer

DBI retningslinje 005

Kursussted:

Brandstationen i Herning, H. P. Hansens Vej 112 B

Varighed:

3 timer

Bevis:

Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus

Tilmelding via mail på kursus@brmv.dk

Der skal oplyses deltager navn, firma, CVR nummer, EAN nummer eller faktureringsmail og ønsket kursus dato.

Planlagte datoer :

Fredag d. 25 Februar 2022 Kl. 9-12

Fredag d. 10 Juni 2022 Kl. 9-12