Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarmanlæg (ABA)

Brand & Redning MidtVest tilbyder nu kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarmanlæg for anlægsejere og driftsansvarlige i henhold til DBI retningslinje 005.

Kurset har en varighed af 3 timer og indeholder bl.a.:

• Hvorfor har vi et automatisk brandsikringsanlæg?

• Kan vi undgå blinde alarmer?

• Gennemgang af anlæg/detektortyper

• Orienteringsplaner

• Drifts- og alarminstruks

• Den driftsansvarliges ansvar og pligter

• Brandteori • Brandtekniske installationer

• DBI retningslinje 005

Kurset afholdes på brandstationen i Herning H. P. Hansens Vej 112 B:

Fredag d. 13/12 2019 kl. 9-12   optaget

Fredag d. 6/12 2019 kl. 9-12  – optaget.

Fredag d. 21/2 2020 kl. 9-12  optaget

Fredag d. 24/4 2020 kl. 9-12 få ledige pladser

På kurset serveres der rundstykker, kaffe, the og vand fra kl. 8.30 og efter endt kursus tilbydes der en sandwich og sodavand.

Pris pr. deltager 1300,- ex. Moms.

Tilmelding via mail på kursus@brmv.dk

Der skal oplyses navn, firma, fakturerings oplysninger og ønsket kursus dato.