Fyraftens møde mandag den 5. oktober 2020

Orientering om retningslinjer for opbevaring og håndtering af konsumfyrværkeri i Detailleddet

Arrangementet henvender sig til fyrværkeriforhandlere som ønsker at blive fortrolig med retningslinjer for b.la. afstandsregler ved opbevaring af fyrværkeri,

Opbevarings- og ordensregler i butik og container, brandslukningsmateriel m.v.

Arrangementet er gratis og finder sted i vores lokale;

H P Hansens Vej 112 B (1 sal, indgang i gavlen) mandag d. 05. oktober 2020, start kl. 16.00, slut ca. kl. 18.00

Tilmelding senest d. 28. september 2020 sendes til post@brmv.dk

Ved tilmelding, venligst oplys antal deltagere samt virksomhedsnavn.

Der er i lokalet plads til maksimalt 24 personer, hvorfor deltagelse sker efter ” først til mølle princippet ”.

Brand & Redning MidtVest ser frem til at modtage jeres tilmelding.