Driftsjournal for forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer, skal den daglig ansvarlige leder sørge for, at der føres en driftsjournal, jf. punkt 14.5.1 i “”Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” Beredskabsstyrelsen bekendtgørelse nr.212 af 27. marts 2008.
Driftsjournalen er en slags “logbog”, hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for enhver benyttelse af lokalet står inde for, at fx nødbelysning og brandslukningsmateriel er kontrolleret og fundet i orden

Driftsjournalen skal opbevares tilgængelig under benyttelse af lokalet og skal på forlangende kunne forevises brandmyndigheden.

Du kan hente driftsjournalen her