Danmark er på vej mod et muligt rekordår. Hvis meteorologernes regnestykke holder vand, så kan 2019 blive det vådeste år målt i dansk vejrhistorie. Og det kan mærkes. Grundvandet står højt, og jorden er mættet.

Brand og Redning MidtVest sender derfor en opfordring til særligt feriehusejerne:

– Især områdets feriehuse kan lige nu være truet af vandmængderne. Derfor opfordrer vi ejerne til at tjekket deres feriehuse og få lavet foranstaltninger, hvis der er behov for det, siger beredskabschef Kim Bjerg Wemmelund

Da årets regnvejr ikke kan tolkes som en akut opstået situation, er det op til de enkelte grundejere at forebygge og håndtere udfordringerne med vandet. Og det kan gøres på flere måder.

– Hvis man har et af de udsatte feriehuse, så skal man sikre sig at evt. dræn fungerer, og man kan overveje at grave grøfter til at lede vandet væk. Om nødvendigt kan man også sikre sin ejendom med sandsække, siger Kim Bjerg Wemmelund.

Opfordringen til at forholde sig til store vandmængder gælder naturligvis alle, der ejer en ejendom. Men da eksempelvis byerne er kloakerede, så regnvandet ledes væk, er det særligt sommerhusområderne, der er udsatte.