Station Ringkøbing

Stationen i Ringkøbing drives af Falck og råder over en autosprøjte, tankvogn, lift-tender samt miljømateriel. Der er 23 brandfolk tilknyttet stationen og de har ca. 75 udkald om året.

Adresse: Vester Strandsbjerg 25, 6950 Ringkøbing
(Foto: www.holck-photo.dk)