Station Lem

Stationen i Lem drives af Brand & Redning MidtVest og råder over en autosprøjte. Der er 11 mand tilknyttet stationen og de har ca. 20 udkald om året. 25 udkald om året.

Adresse: Smed Hansens vej 11, 6940 Lem
Foto: Station Lem