Station Feldborg

Stationen Feldborg drives af Falck og råder over en tanksprøjte. Der er 13 brandfolk tilknyttet stationen, og de har ca. 25 udkald om året. 

Adresse: Hogagervej 2, 7450 Feldborg
(Foto: holck-photo.dk)