Beredskabskommission

Beredskabskommissionen

Carsten Kissmeyer, formand

Lars Krarup

Iver Enevoldsen

Kent Falkenvig

John G. Christensen

Dennis Flydtkjær

Jens Carl Jensen

Claus Byskov

Jens Kaasgaard

Laurits Frandsen (observatør, frivillig repræsentant)

Anders Bækgaard (observatør, medarbejderrepræsentant)