Beredskabsinspektør til Myndighed og forebyggelses afdeling

Brand & Redning MidtVest søger en faglig og analytisk stærk inspektør til vores myndighed og forebyggelses afdeling.

Vi står overfor spændende og spektakulære byggerier, et erhvervsliv i fuld fremdrift, over 1. mio. besøgende til områdernes mange store og særlige arrangementer og knap 4 mio. overnattende turister.

Vi udfører sagsbehandlingen efter beredskabslovens bestemmelser og understøtter ejerkommunernes byggesagsafdelinger i sager efter den nye byggelovgivning. Vi skal til stadighed sikre, at vores beredskab kan håndtere kommende byggerier og byudviklinger. Samtidig skal vi klargøre os til at kunne foretage brandsyn efter ny lovgivning og vejlede vores samarbejdspartnere om de nye driftsmæssige krav og forpligtigelser.

En væsentlig del af afdelingens arbejde er at understøtte det operative beredskab, således det sikres, at uddannelse, materiel, taktiske planer og arbejdsmiljø opfylder gældende lovgivning, regler og krav, samt de forventninger ejerkommunerne måtte have til beredskabets serviceniveau.

Du kommer til at indgå i et velfungerende team i vores myndighed og forebyggelses afdeling, hvor du deltager i de mange og forskelligartede opgaver, der løses, herunder brandteknisk sagsbehandling, brandsyn, kampagner og særlige tiltag, for at højne brandsikkerheden i hele vores område, samt understøtte det operative beredskab. For den rette kandidat, vil arbejdet med og implementeringen af operative bindinger i beredskabet blive en væsentlig del af ansættelsen. Dine nærmere arbejdsopgaver og andel i særlige projekter vil være efter kompetencer, erfaringer og interesser. 

 Dine faglige kompetencer:

  • Du har en byggefaglig baggrund som konstruktør eller ingeniør, gerne med en brandteknisk videreuddannelse.
  • Du har gennemført Beredskabsstyrelsens kurser, der giver kompetence til at varetage brandsyn.
  • Du er analytisk tænkende og arbejder ud fra en empirisk tilgangsvinkel.
  • Du har erfaring med projektarbejde og projektstyring.
  • Du har erfaring fra lignende stilling eller anden relevant erfaring.
  • Du har operativ erfaring, gerne uddannet indsatsleder og er beredskabsfagligt stærkt funderet.
  • Du har kørekort til min. kat B.

Dine personlige kvalifikationer:

  • Du er helhedsorienteret, dialogsøgende og serviceminded overfor samarbejdspartnere.
  • Du er uformel og har en dialogbaseret tilgang både i det daglige til kollegaerne og til løsning af opgaverne.

Vi tilbyder:

  • For den rette kandidat på sigt at indgå i indsatsledervagten.

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Rasmus Klüver Jensen 2143 5570 for yderligere oplysninger om stillingen. 

Løn og ansættelsesvilkår  

Aflønning sker efter principperne om “Ny Løn” og i henhold til overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger. Stillingen er 37 t/ugen. Ansættelsesstedet er vores administration i Herning.

Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

Ansøgning

Din ansøgning og dit CV, samt dokumentation for uddannelser og tidligere ansættelser kan sendes til ij@brmv.dk.

Ansøgningsfristen er den 19. februar 2021, kl. 12:00. Samtaler forventes afholdt den 23. februar.

Det er et krav, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse ”Hemmelig” og kan opretholde denne godkendelse under hele ansættelsen. Desuden skal du kunne fremvise ren straffeattest og bibeholde denne under hele ansættelsen.

Om os: 

Brand & Redning MidtVest er et fælleskommunalt ejet paragraf 60 selskab. Det vil konkret sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse §60. Det fælles beredskab arbejder inden for den nuværende beredskabslovs rammer og er ejet af Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner i fællesskab. Selskabet er stiftet med virkning fra 1. januar 2016.  

Som medarbejder i Brand & Redning MidtVest, bliver du del af en organisation med 20 fastansatte medarbejdere og ca. 350 deltidsansatte og frivillige fordelt på 15 stationer i de tre ejerkommuner.

Vores vision er:

Vi vil være et beredskab, der gennem synlighed og nærvær skaber tryghed, samt sikkerhed for borgerne og erhvervslivet.

Vi vil være et beredskab, hvor den enkelte medarbejder altid bidrager aktivt til fællesskabet og helheden.

Vi vil være en organisation, der til stadighed er nysgerrig og udfordrende.

Vi vil være en rummelig organisation, som medarbejder- og kompetencemæssigt er i balance.

Vi vil være en organisation, der har fokus på kommunikation og gensidig orientering der fremmer effektive løsninger.

Vi vil være en organisation, der til stadighed værner om et godt arbejdsmiljø.

Vi vil være ydmyge overfor beredskabets unikke opgaver. Vi har en ambition om at leve op til de forventninger, der stilles os samt øge omverdenens viden om vores ydelser.

Mission

Vi leverer tryghed og sikkerhed for borgere og erhvervsliv.

Vi beskytter samfundsmæssige værdier med baggrund i lovgivningen.

Vi skaber værdi for ejer kommunerne, er lokalt forankrede, nærværende og tilgængelige .