Midlertidige og særlige arrangementer

Skal du:

 

- opstille en midlertidig konstruktion

- opstille et forsamlingstelt

- indrette en midlertidig campingplads

- indrette et område med salgsboder

 

Søg om tilladelse til dette ved bygningsmyndigheden i den kommune, hvor arrangementet skal foregå.

Kommunen kan også vejlede dig om, hvornår du skal have en tilladelse.

 

Skal du:

 

- lave særlige arrangementer i forsamlingslokaler og lignende steder

- arrangerer et større udendørs arrangement (festival, koncert, teater-

forestillinger, bazar el. lign. med mange mennesker)

 

Kontakt Brand & Redning MidtVest for at få vejledning om arrangementet kræver en tilladelse.

 

Skabelon til pladsfordelingsplan mm. findes hér.