Automatiske Brandalarmeringsanlæg

Vagtcentral.

 

Ejeren af et brandteknisk anlæg, f.eks. et såkaldt ABA-anlæg, skal

for hvert enkelt anlæg der overvåges af vagtcentralen, årligt betale

et abonnement der opkræves af Brand & Redning Midt Vest.

Vagtcentralen dækker alle anlæg i Ringkøbing-Skjern, Herning og

Ikast-Brande Kommuner, og dette gælder både private og offentlige

anlægsejere.

 

Oprettelse af nye anlæg.

 

Ved oprettelse af nye anlæg kræves kontakt til Brand & Redning MidtVest, da der skal oprettes tilslutningspapirer, aftales placering af central-skab, placering af nøgleboks og ilåsning af nøgler. Inden ibrugtagning af anlægget skal der også aftales tid for en instruktion for anlægsejeren i brugen af anlægget. Instruktionen foretages af installatøren og en medarbejder fra Brand & Redning MidtVest.

 

Abonnement.

 

Abonnementet dækker overvågningen og driftsudgifter forbundet hermed, f.eks. den service anlægsejere får ved kontakt til vagtcentralen ved afprøvningerne af anlæg eller hvis forbindelsen mellem anlægget og vagtcentralen skal kobles midlertidigt fra.

Abonnementet pristalsreguleres en gang årligt.

Faktura tilsendes en gang årligt i andet kvartal.

 

Kontakt til vagtcentralen.

Vagtcentralens tlf.:70 22 03 85

Døgnbetjeningen af Brand & Redning Midt Vest´s vagtcentral udføres af Falck.

 

Anlægsejerne skal sørge for at oplysninger som f.eks. kontaktpersoner på virksomheden/institutionen er tilsendt vagtcentralen. Hvis der er ændringer i disse oplysninger, skal de sendes via e-mail brand2385@falck.dk.

Anlægsejerne skal opsætte et tydeligt mærkat på alarmskabet med ovennævnte oplysninger samt alarmnet-nummeret på anlægget (9-cifret nr.)

Alarmnet-nummeret skal oplyses ved henvendelse til vagtcentralen.

 

Alarmer fra anlæg.

 

Ved såkaldte ”blinde” alarmer fra brandtekniske anlæg, hvor brandvæsenet tilkaldes akut til anlæggets adresse, opkræves et gebyr. Hvis anlægget er et såkaldt frivilligt (ikke lovpligtigt) anlæg opkræves gebyret til dobbelt takst efter det fjerde udkald indenfor et kalenderår. Afgiften reguleres en gang årligt pr. 1. januar jfr. bekendtgørelsen.

 

Læs mere om hvordan du undgår blinde alarmer hér.